Ris-opleiding

RIS gecetificeerd


RIS staat voor Rijopleiding In Stappen: de nieuwe manier van rijles geven, wat in de toekomst de norm gaat worden.

Tijdens de RIS-opleiding leer je het autorijden stap-voor-stap door middel van 46 scripts.  Bovendien zorgt de RIS-opleiding voor een hoger slagingspercentage vergeleken met de reguliere WRM-methode.


Autorijschool Bert Janssen is door het CBR erkend als RIS-rijschool en je krijgt uitsluitend rijles door een gecertificeerde RIS-docent (je rij-instructeur).


Een RIS begeleidingsboek is voor de leerling een belangrijk hulpmiddel bij deze nieuwe methode, en dit boek ontvang je ook gelijk bij aanvang van je rij-opleiding.  Hiermee kan de leerling zich voor aanvang van de rijles al voorbereiden en inlezen in de scripts.  De vorderingen worden samen door de rijinstructeur en de leerling bijgehouden op de RIS-leskaart en in het begeleidingsboek.  Dit alles heeft als voordeel dat het aantal rijlessen korter zal zijn dan tijdens de rguliere WRM-methode.


De rijlessen volgens RIS zijn ingedeeld in 4 modules en worden alle 4 afgerond met een toets:

  1. Bediening en beheersing van het voertuig en de toets wordt afgenomen door je eigen rij-instructeur tijdens een rijles.
  2. Eenvoudige manoeuvres en verkeerssituaties en de toets wordt afgenomen door je eigen rij-instructeur tijdens een rijles.
  3. Bijzondere verrichtingen en diverse verkeerssituaties en de toets wordt afgenomen bij het CBR, en hiermee kan je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen tijdens je eindtoets/examen
  4. Veilig en verantwoord rijden, rijden onder specifieke omstandighede3n, defensief en milieu-verantwoord rijden en de toets wordt afgenomen bij het CBR tijdens een zogeheten eindtoets/praktijkexamen.

Als je module 4 beheerst, ben je prima voorbereid op je taak als bestuurder van een auto, en verwacht de examinator een geautomatiseerde bediening en een veilig, sociaal en milieuverantwoord gedrag.


Huiswerk

De bedoeling is dat je thuis de praktijklessen gaat leren, zodat de rijles effectiever is en hierdoor bespaar je rijlessen.  Hoeveel tijd je voor je huiswerk uittrek, bepaal je zelf


Niet alleen het slagingspercentage is veel hoger (85% bron CBR) dan bij de reguliere WRM-opleiding, de kans dat je in 1 keer slaag is bij de RIS groter.

De RIS-methode is ontwikkeld door het CBR zelf, en het voordeel is dat je als leerling al tijdens de lessen de "CBR-taal" en de gang van zaken bij het CBR leert kennen.